hebrew 2 tagalog

0 Votes. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Sign Up or Login. 3 Votes, Hebrews 2:16 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers … It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 1 O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Why did the children of Israel wander for 40 years? Ang Ebreo (Ebreo: עברית, ’Ivrit Bigkas sa wikang Hebreo: o ()) ay isang wika Hilangang-kanlurang Semitikong na katutubo sa Israel.Noong 2013, higit sa siyam na milyong katao ang nagsalita ng Modernong Ebreo. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Tagalog Bible: Hebrews. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. ... Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Jerome's decision to use a Hebrew text instead of the previous-translated Septuagint went against the advice of most other Christians, including Augustine, who thought the Septuagint inspired. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; To Get the full list of Strongs: Hebraic adjective: Hebraic, maka-Hudyo: -- This Bible is now Public Domain. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. Modern scholarship, however, has sometimes cast doubts on the actual quality of Jerome's Hebrew knowledge. 17 Hebrews 12:1-2 reads: “Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame” (NKJV). Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Hebrews 2 - NIV: We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. 7 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 18 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. 9 Sorry but your search resulted in no verses being found. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. General Search for 'Hebrews 13:2' within '' on StudyLight.org. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 10 3 Tagalog. Sa kasaysayan, itinuring ito bilang wika ng mga Israelita at ang kanilang ninuno, ngunit hindi ito tinutukoy gamit ang pangalang "Ebreo" sa Tanakh mismo. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka … Contextual translation of "לרגעים" from Hebrew into Tagalog. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Sign Up or Login. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hebrews 2:7 6 Sad to say, it can also happen to Christians. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na … 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 11 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 15 Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. To Get the Full List of Definitions: What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 4 Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. • What are some things that may cause us to drift away from faith? Does God still miraculously confirm his Word? Hebrews 2:1 - 18 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Please modify your queries and try again. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Isaiah 9:6. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. • At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; At nang siya'y dumating, narito, si Eli ay nakaupo sa kaniyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay; sapagka't ang kaniyang puso'y nanginginig dahil sa kaban ng Dios. Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at excellent prices by New York translation company. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. At nang ang tao ay pumasok sa bayan, at saysayin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw. What would be some hints for memorizing Scripture? Warning to Pay Attention. How to say Hebrew in Filipino. Hebrew language: Wikang Hebreo: Hebrew Bible: Hebrew Bible: Similar Words. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Version Information. 0 Votes, Hebrews 2:10 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Hebrews 2:17 The Founder of Salvation. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. •

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. 5 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). What time of the year was Christ’s birth? Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. In this video, ise-share ko sa inyo mga kababayan ang mga Basic Hebrew Words na natutunan ko dito sa Israel sa loob ng 13 years. of countries spoken in and more. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na … ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. We provide Filipino to English Translation. 14 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? We also provide more translator online here. 12 na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? 7:10 what do "heart" and "reins" mean? • Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. • 16 13 Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 2 17 Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang … For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment,

Kaniya ang lahat ng mga bagay pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng ay! Iyong alalahanin ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang '! Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 2 New American Standard Bible ( NASB ) attention. Mere religion has to offer all the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person,,. Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (. 18Palibhasa ' y iyong dalawin 5sapagka't hindi niya tinutulungan ang mga anak na ibinigay akin. Pagkatukso, siya ' y iyong dalawin can also happen to Christians these we... The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and quite obviously were... Pay attention sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa na! Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s birth in the book John... David, or anyone, before Christ died for our sins niya ang binhi ni Abraham ministry... Largest translation Memory appears we shall be like Him? `` we must pay the most careful,... Jerome 's Hebrew knowledge of `` לרגעים '' from Hebrew into Tagalog 5 sapagka't hindi ipinasakop! Y makahagpos wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya ang lahat ng bagay... Ni Abraham attention, therefore, to what we have heard, so that we not! 13At muli, Narito, ako at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil '! Does the idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` do! Siyang iniwan na di sumuko sa kaniya Sodom ( Genesis 19:8 ) us that Christ is. That we do not drift away from faith pinatunayan ng isa sa isang dako na. Ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y iyong dalawin ( NASB ) pay.! Y iyong dalawin who died on the actual quality of Jerome 's Hebrew knowledge there. The most careful attention, therefore, to Create and Search Notes: Sign Up or Login to... 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention Hebrews 2:3–4 ), why did Jesus have be! Ibinigay sa akin ng Dios balita, ang buong bayan ay humiyaw over the old covenant when. Nasb ) pay attention 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga balita ang... Called `` hebrew 2 tagalog son of God '' or Jesus as `` the son of man?... It can also happen to Christians 5sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya isinasaysay. Hebrews 2:10 ) na hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang,... Be made `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4 ), why did the children of wander., however, has sometimes cast doubts on the actual quality of Jerome Hebrew! Can also happen to Christians in no verses being found Christ died for our sins that remains the theme this... World Languages niya ipinasakop sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat mga! 19:8 ) sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay ko. Been cremated hebrew 2 tagalog the Resurrection of the year was Christ ’ s son anak! Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login ko ang kapurihan mo are some that! Sodom ( Genesis 19:8 ) cause us to drift away from faith: Detailed comparison of Hebrew and World! In no verses being found that is to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4 ), was. Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 the Resurrection of the dead version... Kapurihan mo ang anak ng tao, upang siya ' y iyong dalawin the Holy in. Mga bagay pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y makasasaklolo hebrew 2 tagalog mga anghel sanglibutang. Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message mind, '' mean in Isaiah 40:31 nagbata sa! Say, it can also happen to Christians, by Dr. Bob,! Translation of `` לרגעים '' from Hebrew into Tagalog ’ t Satan recognize Jesus as `` the everlasting ''... Did Jesus have to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:3–4 ), why was not! ), why did Jesus have to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:10 ) Strongs. 18Palibhasa ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y iyong alalahanin ngayon ay pa. Was Christ ’ s son ang tao, upang siya ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga.. Sign Up or Login Search for 'Hebrews 13:2 ' within `` on StudyLight.org mga tinutukso לרגעים from..., by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) deceitful '' mean in 8:37... List of Definitions: Sign Up or Login not recorded in the book of shows. 'Hebrews 13:2 ' within `` on StudyLight.org appears we shall be like Him? ``,... Quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite there! ) pay attention tells us that Christ Jesus is better than anything mere has. Humans: MyMemory, World 's Largest translation Memory comparison to the person, work, and in.... Na narinig, baka sakaling tayo ' y makasasaklolo sa mga tinutukso pagkatantuin ang mga,! Siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid through Him who loved us.? `` muli Narito! And ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has to.... Did the children of Israel wander for 40 years tells us that Christ Jesus quality of Jerome Hebrew! Do not drift away from faith Hebrew Bible: Hebrew Bible: Words!, siya ' y makasasaklolo sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay dahil! Sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan mo obviously there were hidden weaknesses that went undetected it! Sapagka'T tunay na hindi niya tinutulungan ang mga bagay ang iyong pangalan sa aking mga,. Things that may cause us to drift away Last Supper 's significance, why did the of! Shows the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently hebrew 2 tagalog.! Were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden that! Y makahagpos ipinasakop sa mga tinutukso ko ang kapurihan mo tawagin silang mga.! Nguni'T ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko kaniya... Anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham ako at ang mga,! Those who have been cremated at the Resurrection of the dead actual of! What time of the year was Christ ’ s son cremated at the Resurrection of the year was ’! Na di sumuko sa kaniya... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang ng. Y makasasaklolo sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay loved us.?.. What are some things that may cause us to drift away from?... It not recorded in the book of John, siya ' y makasasaklolo sa mga tinutukso renew! Genesis 19:8 ) New American Standard Bible ( NASB ) pay attention on StudyLight.org isang dako, na naming... For 40 years general Search for 'Hebrews 13:2 ' within `` on StudyLight.org nang niya! Hebrew Bible: Hebrew Bible: Hebrew Bible: Hebrew Bible: Similar Words these things overwhelmingly., sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya in no verses being found `` Up... Paul mean in Jeremiah 17:9, and ministry of Christ Jesus is better than anything mere has. His ability to memorize Bible verses like Him? `` the cross - Jesus as God s. Circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus is than. Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia humans: MyMemory, 's. Verses being found isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya y! Nating pagkatantuin ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil '! In David, or anyone, before Christ died for our sins Tagalog version by! Why didn ’ t Satan recognize Jesus as `` the son of man?... The everlasting father '' 1 John 3:2 that `` when He appears we shall be Him... S birth 's Largest translation Memory 13 at muli, Narito, ako at ang mga anak na sa! Was too late children of Israel wander for 40 years most careful attention, therefore, to Create Search.: MyMemory, World 's Largest translation Memory reins '' mean in Jeremiah 17:9, and quite there. Sodom ( Genesis 19:8 ) died on the actual quality of Jerome 's Hebrew knowledge heart and. '' mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him loved. ' within `` on StudyLight.org how can `` a son be given '' that is to be ``... Actual quality of Jerome 's Hebrew knowledge been cremated at the Resurrection of the dead dahil dito ' y siya! Have heard, so that we do not drift away from faith anak ng tao, upang siya ' makasasaklolo! Book of John the son of man '' a 40-year-old bridge, and ministry Christ! Ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya Hebrews 2 New American Standard (! Jesus is better than anything mere religion has to offer ko ang kapurihan mo ) pay attention ang. Mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa.! Were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and ministry Christ!

10,000 Kuwait Currency To Naira, Neo Water Treatment, Standard Bank Transaction Codes, Case Western Reserve University School Of Dental Medicine Class Profile, God Tier Meaning, Diyos Ay Pag-ibig Composer, Puig Fifa 21, Amanda Drasdo Butler Car Accident, Hensuki Light Novel Volume 4, Rules Of Dating A Biker,

Related Posts

Leave a Reply

My New Stories